Bezdrátová síť

Jednotně přístupná síť Wi-Fi v budovách kraje a dotovaných linkách dopravců

 

Rozvoj chytrého regionu zahrnuje také strategický cíl vybudování bezplatné veřejné Wi-Fi sítě (MSKfreeWIFI), která pokryje objekty vykonávající působnost krajské správy a samosprávy. Tato síť bude občanům volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích.

 

Cílem projektu je:

  • rozšíření doplňkových služeb ve zdravotnických a sociálních zařízeních
  • zlepšení služeb v rámci přepravy
  • zefektivnění výkonu veřejné správy
  • zjednodušení procesů v agendách úřadů ve prospěch klientů
  • vytvářené nových příležitostí pro inovace a aplikování nových chytrých řešení
  • rozšíření ekonomických, společenských a vzdělávacích příležitostí
  • zlepšení dostupnosti online veřejných služeb a služeb pro komerční sféru a spotřebitele
  • zefektivnění komunikace s úřady
  • využití statistických dat o provozu sítě
  • standardizace síťové bezpečnosti

 

V tuto chvíli připravujeme projektovou dokumentaci pro 1. etapu, která má za cíl pokrýt bezplatnou sítí MSKfreeWiFi 12 příspěvkových organizací. 

Webové strány vytvořil a spravuje www.netist.cz