site menu

Činnosti

Činnosti pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace

 • jednání jménem zřizovatele v rámci řízení s orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí, správci komunikací, účastníky řízení a dalšími subjekty ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů s cílem zajištění příslušných povolení na umístění a realizaci staveb optických rozvodů, bezdrátových pojítek a dalších nezbytných částí krajské datové sítě,
 • výkon procesních práv a povinností účastníka správních řízení a vydávání stanovisek za vlastníka nemovitostí včetně uplatnění námitek ve věcech, kdy je dotčen nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření
 • plánování rozvoje a investic krajské datové sítě
 • zajištění provozu, správy a údržby pasivních i aktivních částí sítě a telekomunikačních služeb
 • zajištění dostupnosti služeb dle dohodnutých SLA (Service-level agreement)
 • zpracování, příprava a realizace všech částí projektů vysokorychlostních datových sítí
 • zpracování, příprava a realizace projektů veřejných bezdrátových sítí
 • sledování aktuálních možností využití dotačních titulů a jednání s poskytovateli dotace
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT)
 • činnost projektového řízení ICT projektů Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací
 • příprava a realizace projektů směřujících k úsporám a optimalizaci při zajištění dopravní obslužnosti regionu
 • příprava koncepce správy datové infrastruktury
Moravskoslezské datové centrum, p.o.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence.

Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.

Kde nás najdete

Adresa

Na Jízdárně 2824/2
702 00, Moravská Ostrava
Česká Republika
IČ: 068 39 517

E-mail: info@msdc.cz
Ochrana osobních údajů

úvod o nás činnosti aktuality kontakt