site menu

O nás

Moravskoslezské datové centrum je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezské datové centrum ( MSDC ) bylo zřízeno k 1. dubnu 2018.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence. Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.

Dle § 28a) zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat dokumenty:
- návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na další dva roky následující po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu),
- schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem.

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka Veřejná správa).

Moravskoslezské datové centrum, p.o.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence.

Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.

Kde nás najdete

Adresa

Na Jízdárně 2824/2
702 00, Moravská Ostrava
Česká Republika
IČ: 068 39 517

E-mail: info@msdc.cz
Ochrana osobních údajů

úvod o nás činnosti aktuality kontakt