site menu

Veřejné zakázky

Příspěvková organizace Moravskoslezské datové centrum se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, zahajuje na základě §33 zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek předběžné tržní konzultace k připravovanému projektu krajské vysokorychlostní datové sítě. Cílem této předběžné tržní konzultace je získání aktuálních technických a technologických informací o možnostech pořízení  a provozu krajské optické sítě.  Takto získané odborné informace budou sloužit pro zpracování technické části zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž.

Předběžná tržní konzultace bude probíhat formou individuální konzultace, která proběhne v prostorách příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum – Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, v termínu – čtvrtek 24. ledna 2019.

V případě zájmu vaší společnosti o účast na těchto konzultacích zašlete prosím emailem na adresu info@msdc.cz  přihlášku do úterý 15. 1. 2019 12:00 hodin. V přihlášce ke konzultacím uveďte prosím identifikační údaje společnosti a jména osob s kontakty, které se za vaši společnost konzultace zúčastní.

Obratem zašleme těmto kontaktům popis předpokládaného rozsahu plánované etapy realizace krajské vysokorychlostní datové sítě a upřesnění rozsahu předběžné tržní konzultace.

Časový harmonogram konzultací bude upřesněn na základě počtu přihlášených.

Moravskoslezské datové centrum, p.o.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence.

Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.

Kde nás najdete

Adresa

Na Jízdárně 2824/2
702 00, Moravská Ostrava
Česká Republika
IČ: 068 39 517

E-mail: info@msdc.cz
Ochrana osobních údajů

úvod o nás činnosti aktuality kontakt