site menu

Veřejné zakázky

Příspěvková organizace Moravskoslezské datové centrum se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, zahájila na základě §33 zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek předběžné tržní konzultace k připravovanému projektu krajské vysokorychlostní datové sítě. Cílem této předběžné tržní konzultace bylo získání aktuálních technických a technologických informací o možnostech pořízení  a provozu krajské optické sítě.  Takto získané odborné informace budou sloužit pro zpracování technické části zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž.

Předběžná tržní konzultace proběhla formou individuální konzultace v termínu – čtvrtek 24. ledna 2019.

Výzva k podání přihlášek byla vystavena na webových stránkách od 10. ledna 2019

Moravskoslezské datové centrum, p.o.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence.

Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.

Kde nás najdete

Adresa

Na Jízdárně 2824/2
702 00, Moravská Ostrava
Česká Republika
IČ: 068 39 517

E-mail: info@msdc.cz
Ochrana osobních údajů

úvod o nás činnosti aktuality kontakt